Home » Nieuws » Vrijwilligers helpen met ondertitelen televisiearchief

Vrijwilligers helpen met ondertitelen televisiearchief

dinsdag 23 december 2014Het themakanaal NPO Best zendt op Eerste Kerstdag het allereerste programma uit dat met hulp van een vrijwilliger is ondertiteld voor doven en slechthorenden. Het betreft een kerstaflevering van Zeg ‘ns AAA, waaraan Jolita Kroon uit Swolgen haar medewerking verleende.

Vrijwilligers helpen met ondertitelen televisiearchief
Jolita Kroon is één van de vrijwilligers die zich hebben aangemeld om te helpen met het toegankelijk maken van oude TV-programma’s zoals Ook dat nog!, De Stoel en 12 steden, 13 ongelukken. Na een verhuizing en met wat vrije tijd omhanden, zag Kroon - naast haar werkzaamheden als professioneel gebarentolk - ruimte om vrijwilligerswerk te doen. Een reden om zich aan te melden bij het Help888-project van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

De NPO wil graag haar hele archief ondertitelen om ook doven en slechthorenden de mogelijkheid te geven om van televisieklassiekers te genieten. Binnen het project Help888 wordt de hulp ingeroepen van vrijwilligers om dit televisie-archief toegankelijk te maken. Het betreft hier oude programma's die op dit moment worden herhaald op NPO Best, die ten tijde van hun eerste uitzending nog niet ondertiteld waren en die ook  niet ondertiteld zouden worden als daarbij niet de hulp van vrijwilligers ingeroepen kon worden. Een team van 25 ondertitel-vrijwilligers heeft een training gekregen waarin ze leerden hoe er met de computer, vanuit huis, tekst ingevoerd kan worden die de basis vormt voor ondertiteling.

Bij het maken van de ondertiteling wordt gebruik gemaakt van automatische spraakherkenning. De teksten die worden gegenereerd door deze  spraakherkenner is de basis waarmee de vrijwilliger aan de slag gaat. De kwaliteit van de ondertitels wordt gewaarborgd door de medewerkers van NPO Ondertiteling TT888. Die doen nog een redigeer- en corrigeerslag, voordat de titels worden toegevoegd aan de televisie-uitzendingen. De crowd-sourced ondertitelde Kerstspecial van Zeg ‘ns AAA is op 25 december om 20:15 uur te zien op het themakanaal NPO Best.
 

© 2022 Soap & Signaal