Home » Nieuws » Verplichting ondertiteling per 1 december 2006

Verplichting ondertiteling per 1 december 2006

donderdag 16 november 2006De verplichting om ondertiteling voor doven en slechthorenden bij televisieprogramma's te voegen, treedt per 1 december 2006 in werking. Dat is een maand vroeger dan het zich aanvankelijk aan liet zien.


De verplichting betekent dat in 2010 de Publieke Omroep 95% van hun programma's moet ondertitelen. De commerciele omroepen moeten in dat jaar 50% van hun uitzendingen van ondertiteling voorzien. De verplichting geldt niet voor de RTL-omroepen omdat die officieel in Luxemburg gevestigd zijn - daar geldt de Nederlandse Mediawet niet. De overheid is daarmee bezig via Europese regelgeving en overleg met de Luxemburgse regering.

De verplichting wordt stapsgewijs ingevoerd. Voor de Publieke Omroep geldt de volgende opbouw:
per 1 januari 2008 minstens 80%
per 1 januari 2009 minstens 85%
per 1 januari 2010 minstens 90%
per 1 janauri 2011 minstens 95%
Voor de commerciele omroepen geldt de volgende stapsgewijze invoering:
per 1 januari 2008 minstens 15%
per 1 januari 2009 minstens 25%
per 1 januari 2010 minstens 35%
per 1 janauri 2011 minstens 50%

Klik hier voor de tekst van het besluit tot wijziging van het Mediabesluit (ondertiteling ten behoeve van mensen met een auditieve beperking).
Klik hier voor het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Mediabesluit (Stb. 438)

© 2019 Soap & Signaal