Home » Nieuws » Kwaliteitspanel verwerkt resultaten enquete

Kwaliteitspanel verwerkt resultaten enquete

dinsdag 26 juni 2012Het afgelopen jaar heeft SOAP! twee verschillende enquetes uit gezet. Eén waarin we u vroegen de ondertiteling van verschillende televisieprogramma's te beoordelen en een enquete waarin we hebben geprobeerd inzicht te krijgen in het belang van de verschillende kwaliteitsaspecten. Deze enquetes hebben een schat aan informatie opgeleverd.

Kwaliteitspanel verwerkt resultaten enqueteHet afgelopen jaar heeft SOAP! twee verschillende enquetes uit gezet. Eén waarin we u vroegen de ondertiteling van verschillende televisieprogramma's te beoordelen en een enquete waarin we hebben geprobeerd inzicht te krijgen in het belang van de verschillende kwaliteitsaspecten. Deze enquetes hebben een schat aan informatie opgeleverd.

Het kwaliteitspanel is in de afgelopen maanden druk bezig geweest met het analyseren van de gegevens en in een klein comité zijn we het rapport gaan schrijven. We hopen dat we u binnenkort kunnen laten weten dat het rapport klaar is en dat ook u kennis kunt nemen van de resultaten.

© 2021 Soap & Signaal