Home » Nieuws » Geen ondertiteling doven en slechthorenden in door overheid gesponsord tv-programma

Geen ondertiteling doven en slechthorenden in door overheid gesponsord tv-programma

woensdag 11 januari 2006Marjo van Dijken (PvdA) stelt deze week Kamervragen over het ontbreken van ondertiteling voor doven en slechthorenden, bij het door VWS gesponsorde tv-programma Onder Controle!?.


Het blijkt dat dit programma NIET wordt ondertiteld voor doven en slechthorenden. Dat bevreemdt ons zeer, juist vanwege de sponsoring door het ministerie van VWS. Het is niet meer dan logisch dat elk door de overheid gesponsord programma voorzien is van ondertiteling voor doven en slechthorenden. Ook wanneer zo’n programma door een commercieel station wordt uitgezonden.

Die logica geldt niet alleen voor de direct belanghebbenden: dove en slechthorenden kijkers, die nu Onder Controle!? niet kunnen volgen. De logica geldt ook voor de overheid zelf, daar waar het ministerie van VWS een belangrijke taak heeft in het toegankelijk maken van de maatschappij voor mensen met een functiebeperking. En daar waar het ministerie van OCW beleid heeft ingezet gericht op verplichting tot ondertiteling, ook voor commerciële omroepen.

Overleg tussen SOAP! en de afdeling voorlichting van het ministerie van VWS heeft niet geleid tot ondertiteling van de serie. Wat nodig is, is een beleidsuitspraak van het kabinet met de volgende strekking: de overheid garandeert dat elk door hen gesponsord tv-programma voorzien zal zijn van ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Marjo van Dijken (PvdA) stelt deze week Kamervragen over deze kwestie.

© 2019 Soap & Signaal