Home » Nieuws » Dove en slechthorende burgers niet gealarmeerd bij ramp Moerdijk

Dove en slechthorende burgers niet gealarmeerd bij ramp Moerdijk

donderdag 13 januari 2011Over de gevolgen van de ramp bij Moerdijk is nog veel onduidelijkheid. Zeker is dat doven en slechthorenden grote extra risico’s liepen. Dat zegt Signaal, een samenwerkingsverband van de landelijke organisaties van de doelgroep.

Dove en slechthorende burgers niet gealarmeerd bij ramp Moerdijk
Uit een enquête die Signaal uitvoerde, blijkt dat veel dove en slechthorende burgers in de getroffen regio sirenes en luidsprekers niet hoorden en pas uren later dan de andere inwoners op de hoogte waren van de ramp. Voor wie wel wist dat er iets aan de hand was, waren geen bruikbare communicatiekanalen beschikbaar om er achter te komen wat er gebeurd was en wat de instructies waren. Een schokkend gegeven en een potentieel levensbedreigende situatie. Alarmering? Hoezo?

In Nederland zijn anderhalf miljoen mensen doof of slechthorend. Veel van hen horen sirenes en de luidsprekers van rondrijdende brandweerwagens niet. Terwijl in de regio Moerdijk de goedhorende bevolking binnen bleef en ramen en deuren sloot, gingen de meeste doven en slechthorenden nietsvermoedend door met hun bezigheden. Achtenzestig mensen met een gehoorbeperking uit de getroffen regio vulden een enquête van Signaal in. Daaruit blijkt dat zeventig procent van de doelgroep later dan de goedhorende bevolking geïnformeerd was. Een zesde van de dove en slechthorende burgers wist zelfs pas meer dan twee uur later dan de rest van de bevolking nog steeds niet dat zij mogelijk gevaar liepen. Zij vormden bij de Moerdijk-ramp een aanzienlijke risicogroep.

Oplossingen voorhanden, maar niet ingezet
Er zijn praktische oplossingen inzetbaar om doven en slechthorenden te alarmeren en informeren bij rampsituaties. Zo is er de cell-broadcasting techniek om tekstberichten te sturen naar mobiele telefoons in een bepaald gebied. De techniek is in principe beschikbaar en zal waarschijnlijk dit voorjaar in gebruik worden genomen. Uitstel zou onverantwoord zijn.

Radio is voor doven en veel slechthorenden niet bruikbaar. Televisie is voor het merendeel van hen het belangrijkste kanaal voor informatievoorziening bij rampen. De doelgroep constateert al jaren dat regionale televisiezenders nauwelijks ondertitelen. Juist op zo’n cruciaal moment als bij een ramp is ondertiteling onontbeerlijk.

Geen nodeloos risico
Signaal zal de resultaten van de enquête onder de aandacht van de overheid brengen en gaat ervan uit dat het nodige gedaan zal worden, zodat doven en slechthorenden in het vervolg geen nodeloos extra risico meer zullen lopen.

Over Signaal
SIGNAAL streeft naar een maatschappij die ook voor doven en slechthorenden toegankelijk is. SIGNAAL is een samenwerkingsverband van de landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden: NVVS, Stichting Plotsdoven, Dovenschap, SH Jong, SBNDJ/JongerenCommissie, FOSS en FODOK.

© 2022 Soap & Signaal