Home » Nieuws » Bezuinigingen brengen ondertiteling in gevaar

Bezuinigingen brengen ondertiteling in gevaar

dinsdag 25 oktober 2011Bij de afdeling Ondertiteling van de Publieke Omroep verdwijnen 12 van de 45 banen, zo is te lezen in een vraag op de website ‘Stel een vraag aan de Tweede Kamer’. SOAP! maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze enorme bezuinigingen: wat betekenen deze bezuinigingen voor het verplichte percentage dat de publieke omroep moet ondertitelen, de kwaliteit en de continuïteit?


Bezuinigingen brengen ondertiteling in gevaar


Vraag aan het CDA, de PVV en de VVD (17 oktober 2011, kamerlid Haverkamp, kamerlid Bosma en kamerlid van Miltenburg):

Ik vraag me af of u zich ervan bewust bent dat bij de ‘Ondertiteling voor doven en slechthorenden’ (TT888), die wettelijk 90% van de Nederlands-talige programma’s van ondertiteling moeten voorzien, 12 van de 50 medewerkers ontslagen worden i.v.m. de bezuinigingen, terwijl ze het werk nu al nauwelijks aan kunnen. Als deze ontslagen doorgaan, zullen de doven voortaan bij de meeste programma’s of ‘excuses voor het ontbreken van de ondertiteling’ of slechte titels gaan zien.

Antwoord van het CDA (22/10, kamerlid Haverkamp):

Naar aanleiding van uw vraag wil ik u het volgende antwoorden. Het CDA vindt het net als u belangrijk dat er ondertiteling plaatsvindt van programma’s. Daarom hebben wij, naar aanleiding van een andere vraag op dit forum in maart jl kamervragen over dit onderwerp gesteld. Zoals u kunt lezen is een van de kamervragen specifiek gericht op de ondertiteling voor doven en slechthorenden (zie bijlage met kamervragen en antwoorden). Uit het antwoord van de minister blijkt dat voldaan wordt aan de wettelijke verplichting. Op dat punt zijn we als CDA door de minister gerustgesteld en zullen in de gaten blijven houden of de 95% gehaald blijft worden. Als fractie kunnen en willen we echter geen invloed uitoefenen op de wijze waarop binnen TT888 de ondertiteling georganiseerd wordt, dat is in onze ogen niet de rol van de Tweede Kamer (meer informatie: www.vraagde2ekamer.nl).

SOAP! maakt zich grote zorgen over deze bezuinigingen. Uit de reactie van de politiek valt te lezen, dat zij de Publieke Omroep op de vingers zal tikken wanneer het percentage onder de 95% uit komt, maar dan is het al te laat. Dan zijn doven, slechthorenden en andere gebruikers al maandenlang de dupe geweest van ontbrekende ondertitels. SOAP! is bang voor een daling van het aantal ondertitelde programma’s, maar daarnaast vrezen wij dat de bezuinigingen negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit en de kwaliteit van de ondertiteling. Om onze zorgen te uiten heeft SOAP! een brief gestuurd aan de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep om opheldering te vragen.


© 2022 Soap & Signaal